Sirna gadaa oromoo pdf

Kitaabni Sirna Abbaa-irreetirraa Gara Dimokraasii jedhu kun dura bara keessa Bangkok keessatti walta‟umsaa jaarmaya Committee for Restoration of Democracy in Burma jedhamuufi Khit Pyaing (The New Era Journal) jedhamuutiin maxxanfame. Sanii as yoo xinnaate Afaannan soddomii tokko ta‟anitti kan hiikame yoo ta‟u. Sirna Gadaa Sirna ittiin bulmataaOromooti. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta’u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiinsiyaasni,dinagdeeniifi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin yukijirushi-cheeseclub.com: Afaan Oromo. keessatti babala’achaa dhufe Oromoon aadaafi sirna Waaqeffannaa isaa kan mootota duriitin jalaa sarbame deeffachaa jiraachuu agarsiisa. Irreecha bara kana kabajamu wanti adda isa godhu Hundeeffama Gumii Abbootii Gadaa Oromoo waxabajjii / A.L.H gaggeefameefi Yaa’ii 1ffaa Caffee Abbootii Gadaa Oromoo Fulbaana 24/

Sirna gadaa oromoo pdf

Kitaabni Sirna Abbaa-irreetirraa Gara Dimokraasii jedhu kun dura bara keessa Bangkok keessatti walta‟umsaa jaarmaya Committee for Restoration of Democracy in Burma jedhamuufi Khit Pyaing (The New Era Journal) jedhamuutiin maxxanfame. Sanii as yoo xinnaate Afaannan soddomii tokko ta‟anitti kan hiikame yoo ta‟u. Gada Oromo traditional government system based on the principle of power and leadership rotation among five political lines (gogeessa in OromoBorana) every eight years period. Gada system can also be referred to a set of political, administrative and power timetable for a maximum of only eight years. OromianEconomist. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. Leading issues in Oromo, Oromia, Africa & world affairs. Oromo News. African News. world News. Views. Formerly Oromia Quarterly. Economics and Other Scientific Journals Open Access Articles. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee Author: Afaan Oromo. Hawaasa Oromoo bara sirna gadaa keessatti, kun murna lolu ture. Waggaa 25 – 32 jidduu kan tahan dirqama loltummaa qabu. Namuu roorroo biyyarra geesse ittisuuf waan ittiin lolu- xiyyaas tahee, eeboofii gaachana mataa isaatii qopheeyfatee farda lolaas qabaate taha. Lolli argamnaan akka dhagayeen qophaawee walgurmeessee duula.Galma Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo ta'uun isaa ummata biyya gadaa tolfatu, Odaa Nabeefi Caffee Tumaa ni godaanu, sirna Gadaa ni fudhatu. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiin. Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef hojiitti hiika namni. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda'u, Gadaan Oromoo waliin walitti hidhata cimaa ta'e qaba. Sirna Gadaa Uummata Oromoo. Wal harkaa Fuudhinsa Baallii Gadaa Oromoo Arsii. (Sikkoo- Mandoo). Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa. Bara Finfinnee .

see the video

Sirna Gadaa Oromoo - Oromo Gadaa System, time: 25:36
Tags:Lagu seringai skeptical baby,Corta jaca chiquinha gonzaga,Lirik lagu high grade onetox,Regista francese romer arm

1 thoughts on “Sirna gadaa oromoo pdf

  • 19.01.2010 at 23:37
    Permalink

    In my opinion the theme is rather interesting. I suggest all to take part in discussion more actively.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *